cel – pal


cel – pal
cel – pal {{/stl_13}}{{stl_8}}wykrz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'komenda wojskowa nakazująca wycelowanie i wystrzelenie' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Pál Kinizsi — Pál Kinizsi …   Deutsch Wikipedia

  • cel — m I, D. u; lm M. e, D. ów 1. «to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć; punkt, miejsce, do którego się zmierza» Bliski, daleki, nieosiągalny, zamierzony, wspólny, szczytny cel. Cel podróży. Cel marzeń, dążeń. Cel życia. Błąkać się bez celu.… …   Słownik języka polskiego

  • la — ab·cha·la·zal; ab·la·tion; ab·la·ti·val; ac·an·thel·la; acan·tho·ceph·a·la; ac·cep·ti·la·tion; ac·cu·mu·la·ble; ac·cu·mu·la·tion; ac·cu·mu·la·tive; ac·cu·mu·la·tor; aceph·a·la; ac·er·o·la; acet·y·la·tion; acet·y·la·tor; ach·a·la·sia;… …   English syllables

  • a — acar·a·pis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·na; ac·a·ri·nar·i·um; ac·a·rine; ac·a·ri·nol·o·gy; ac·a·ri·no·sis; ac·a·ro·ce·cid·i·um; ac·a·roid; ac·a·rol·o·gist; ac·a·rol·o·gy; ac·a·ro·pho·bia; ac·a·rus; acat·a·lep·sy; acat·a·lex·is;… …   English syllables

  • li — ab·o·li·tion; ab·o·li·tion·ary; ab·o·li·tion·dom; ab·o·li·tion·ism; ab·o·li·tion·ist; ab·o·li·tion·ize; acan·tho·ceph·a·li; acan·tho·li·mon; aceph·a·li·na; acet·y·li·za·tion; acho·li; ade·lo·spon·dy·li; ae·go·li·us; ae·o·li·an·ly; ae·tha·li·oid;… …   English syllables

  • tion — ab·bre·vi·a·tion; ab·di·ca·tion; ab·duc·tion; ab·er·ra·tion; ab·er·ra·tion·al; ab·jec·tion; ab·junc·tion; ab·ju·ra·tion; ab·lac·ta·tion; ab·la·tion; ab·lu·tion; ab·mi·gra·tion; ab·ne·ga·tion; ab·o·li·tion; ab·o·li·tion·ary; ab·o·li·tion·dom;… …   English syllables

  • Battle of Breadfield — Infobox Military Conflict conflict=Battle of Breadfield partof=the Hungarian Turkish Wars date=October 13, 1479 place=The Breadfield (Kenyérmező), in Zsibód, near the River Maros, Transylvania result=Decisive Hungarian victory combatant1=… …   Wikipedia

  • Vlad IIII l'Empaleur — Vlad III l Empaleur Vlad III l Empaleur Prince …   Wikipédia en Français

  • Vlad III Basarab — Vlad III l Empaleur Vlad III l Empaleur Prince …   Wikipédia en Français

  • Vlad III Dracul de Valachie - l'Empaleur — Vlad III l Empaleur Vlad III l Empaleur Prince …   Wikipédia en Français